Posts Tagged ‘RoF’


rof logo

RoF – ის მორიგი მნიშვნელოვანი განახლება. როგორც დეველოპერები ახსენებენ, მნიშვნელოვანი განახლება და სიახლეები, პროექტის ისტორიაში. მათშორის როგორიცაა, სტატისტიკა, ახალი მისია, და სხვა სიახლეები. მათგან გამოვაღცევ, 3 ახალ მოდელს Roland C.IIa, Halberstadt D.II, და  Nieuport 17.C1 Brit. პირველი ორი მოდელის შეძენა შესაძლებელია შესაბამის გვერდზე. ხოლო Nieuport 17.C1 Brit კი ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის, ვისაც ამ განახლებამდე აქვს შეძენილი ორიგინალი. ასევე შეგიძიათ განაახლოთ ოფიციალური “სკრინ-პაკი – გვერდიდან.

შესული ცვლილებების სია:

Features list of version 1.030

1. Channel map now have its own Career
2. Belgium was added for Channel Career
3. Several new mission types were added to Channel Career
4. Brandenburg W12 and Felixstowe F2A now are participating the Career on Channel
5. Halberstadt D.II fighter was added (Available in Quick Mission, Multiplayer and Career)
6. Roland C.IIa plane was added (Available in Quick Mission, Multiplayer and Career)
7. Britain version of Nieuport 17.C1 was added (Available in Quick Mission, Multiplayer and Career)
8. “Inspiration Island” map was added to default game package, it’s available to everyone
9. Mission difficulty options and their affecting on Multiplayer Statistics were re-designed
10. Rise of Flight site now have a special page with Multiplayer Statistics of the Rise of Flight world
11. When “Automatic mixture” option is turned on – now you’re able to turn off and on the automatic mixture by “LShift+M” keys
12. When “Automatic radiator” option is turned on – now you’re able to turn off and on the automatic radiator by “LShift+R” keys
13. M-Flak German anti-aircraft 37mm automatic rapid-fire gun which was developed by community member Christian aka -ImPeRaToR- Zürcher was added and available to be used in custom missions
14. Lighthouses were added in Channel Quick Mission and Career
15. Channel towns and factories textures and vegetation were improved
16. Official skins pack v.1.030 was approved
17. Community fictional skins pack vol.14 was approved
18. Community historical skins pack vol.14 was approved

Change list in common issues of version 1.030

1. Sound disappearing (without restoring) for customers, who still have had this bug in 1.029b was fixed.
2. Performance decreasing with every new mission start was significantly reduced
3. FPS now is decreasing much less than before when time scale is accelerated in mission
4. Vehicles are no more “super-bumped” after plane have collided with them
5. Felixstowe left/right engine exhaust now are depending on each own engine power
6. Propellers spinning in Multiplayer was fixed
7. Hydrodrome mark was restored on the Dogfight game map
8. External camera now appears further from large ships
9. Brandenburg W12 floats shadowing problems were corected
10. Bombers now are landing after bombing in Quick Mission

Change list in airplane AI of version 1.030

11. Wingmen now are correctly performing player’s command “attack ground/air objects”
12. Gotha wingmen zigzag flying was fixed
13. No bomb drop on 1st approach of AI planes in bombardment missions was fixed
14. Problems of wingmen in keeping the formation on approach to bomb drop in bombardment missions were fixed
15. Gotha AI planes now are performing take off better
16. Climbing and descending of AI planes now is more optimal
17. 2-engined AI planes spin on takeoff was fixed
18. AI planes now are reacting on attacking enemy fighters while performing landing approach

Change list in Career of version 1.030

19. Relocation auto-mission success condition was corrected
20. Random CTD in Cover missions in Career was fixed
21. Awards receiving conditions we improved and have become even more historical now
22. Albartos D.II unnamed (no squad and pilot name in kill table) kills in summer of 1917 and in summer of 1918 were fixed
23. Squadron 48 now is a fighter unit first of all
24. Unnamed D.H.4 squadron on La Targette field in September 1918 was fixed
25. Player field AAA and sirens now are reacting on enemies which have closed up to field while pursuiting the player
26. Escadrille 48 now is moving to La Noblette at 1 November 1918
27. Planes now are correctly displayed for Jasta 7 and Jasta 1 squadron in October 1916
28. Missing windsock and signal rocket on Bristol Fighters home field in Offensive Patrol missions were restored
29. R.E.8 now have corrected ratio between different mission types
30. No enemy planes appearing on target field in Airfield Attack missions was fixed
31. Situation when player have appeared not on his home field was fixed
32. Bells in towns now are stop ringing when the threat have flew away
33. No planes images in February 1918 for Esc.N68 and Esc.N84 was fixed
34. R.E.8 unnamed (no squad and pilot name in kill table) kills in summer of 1917 were fixed
35. Malzeville field take off direction was corrected, problem with planes hitting the hill after take off was fixed

დაწვრილებით, იხილეთ ოფ. საიტზე – RoF

_ChannelCareer

_N17GBR


rof logo

Change list of version 1.029b მნიშვნელოვანი ცვლილებები და ფიქსებია, საუნდთან დაკავშირებით. უფრო დაწვრილებით იხილეთ გვერდზე RoF ასევე იხილეთ ბლოგი

1. Sound disappearing (without restoring) issue fixed.
2. Headwind and backwind flying air speed difference was removed (due to propeller vortex fix).
3. Plane tendency to turn aside of wind in level flight was removed (due to propeller vortex fix).
4. Plane behavior on take-off and landing with side-wind was corrected (due to propeller vortex fix).
5. Felixstowe now is sinking faster when damaged
6. Felixstowe waterline rising after land issue was fixed
7. Felixstowe engines now are sinking fast
8. Felixstowe “only photo” payload now provides camera in nose gunner’s cockpit correctly
9. BW12 floats frame durability was adjusted
10. Engine now is damaging gradually when is flooded
11. Force feedback effect on water takeoff / land was improved
12. Hydroplanes drifting on water on slow speed was tuned
13. Propeller durability in collisions with ground/water was adjusted (now it’s not “glass” and not “concrete”)
14. High-speed collisions with water are not providing physics anomalies anymore
15. Water splashes were added to all plane debris
16. German anemometer now shows TAS as it should, not ground speed.
17. Durability of the damaged multi-wing spatial structure was restored.
rof logo

სხვა მნიშვნელოვან სიახლეებთან ერთათ, საყურადღებლოა რელიზი ახალი რუკის Channel map და Felixstowe F2A. ორივეს შეძენა შესაძლებელია ოფ. საიტზე. ასევე მიმდინარეობს 50% -ანი საშოაბაო ფასდაკლება კონტენტებზე… ცვლილებების სრული ჩაონათვალი –

Features list of version 1.029

1. English Channel map for Quick Mission
2. Felixstowe F2A hydroplane was added
3. Official skins pack v.1.029 was approved
4. Community fictional skins pack vol.13 was approved
5. Community historical skins pack vol.13 was approved
6. AI fighters now stop pursuing when they can’t overspeed their target in chasing
7. Experienced AI figther leaders now waiting for laggard wingmen and even fly back to straggler if waiting was not helpful
8. AI leaders now keep throttle a bit lower than 100% in climb to allow wingmen to keep formation
9. Balloon attack pattern of AI fighters was improved
9. Light haze was added to all weathers
10. High landscape quality setting now is providing more details on terrain texture
11. Adjustable stabilizer was added on DH4, RE8, Sopwith Triplane, S.E.5, Bristol Fighters

Change list of version 1.029

1. BW12 “fantom collisions” bug was fixed
2. Collision system was improved; collision check is more precise now
3. German spinning anemometers now shows TAS, as they should.
4. Problems with saving snapviews was solved
5. BW12 gunner idle position was improved
6. Quick Mission altitude setting reset to 3.1km was corrected
7. Winched down balloons are no more attacked by AI fighters
8. Sharpen Picture, Dither Vegetation and High Contrast options were removed from settings
9. Save As function of Mission Editor is not adding incorrect “.msnbin” text to file name anymore
10. Missing wing part on one of the LODs of Breguet was fixed
11. Mission loading time for low-end and mid-end PCs was improved
12. Barrel covering on Bristol single-Lewis turret was corrected

Important notes:

1. Due to graphics innovations the necessity of graphics settings reset have appeared. Regarding to this, we ask you to take in count that after update to 1.029 you will need to re-enter your login, password and reassign graphics and sound settings
2. Due to changes in mission format, which is caused by implementation of 3D water and other reasons, your old Flight Records will not replay. You need to delete .msnbin files from \data\Tracks – this should restore ability to replay these records. You should do the same with your custom missions which you have created in Mission Editor (delete .msnbin files, open and re-save your missions in Editor)
3. The take off from hydrodromes on Channel map is available only while wind is less than 2m/s, winds more than this will cause waves which will not allow you to takeoff and land safely
4. The take off from water is available only if all planes on your side are hydroplanes and if there only one friendly flight is presented
5. The Career of Channel map is in development and it will be ready in 1st quarter of 2013
6. It’s important to understand, that Channel map was created with using of new modern technologies and presenting of the 3D water is lowering performance for low-end and for mid-end PCs in compare with old maps
7. If you still want to use old options like “High Contrast” or “Sharpen Image”, than edit your startup.cfg, post_contrast = 1, post_sharpen = 1. “Dither Vegetation” now is automaticaly enables when SuperSampling is on
8. Adjustible stabilizer is controlled by RCtrl+ArrowUp / RCtrl+ArrowDown in default controls mapping. If you’re using your existing controls map – you may assign it by yourself in Controls section of the options

ScrDover

ScrZerBrugge


5

1


rof logo

Felixstowe F.2A – ის დაუსრულებელი ვერსიის სურათები. განხილვა ფორუმზე – RoF Felixstowe F.2A [WIP]

5

2

3დიდი ფასდაკლება 777 დეველოპერისგან :| ფასდაკლება გრძელდება 28 ნოემბრამდე. ფასდაკლება ეხება როგორც აეროპლანებს, ასევე დემო ვერსიების უპგრეიტს და სხვა დანამატებს, როგორიცაა, შეიარაღება, პილოტის აღჭურვილობა და ა.შ. RoF


50% – იანი ფასდაკლება ყველა კონტენტზე გარდა შეიარაღებისა. იხილეთ გვერდი – 50% Off Sales


გამოვიდა მორიგი განახლება ავია სიმულატორის RoF (Rise of Flight) ამ განახლებაში საყურადღებოა, ახალი ჰიდრო-პლანერი Brandenburg W12 -ის რელიზი, ეს მათვის ვისაც წინსწრებით (preorder) ჰქონდათ შეძენილი, რადგანაც ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია Chanel map -ი (ლამანშის სრუტე) ასევე გამოსულია ოფიციალური “სქრინ-პაკი რომელსაც შემდეგ ბმულზე ნახავთ გადმოსაწერსაც.

დაწვრილებით ცვლილებებზე და სიახლეებზე იხილეთ ოფ. საიტზე – 1.028 is ready


ვიდეოში წარმოდგენილია Brandenburg W12 -ი ახალ რუკაზე (Channel Map) სადაც განახლებული ტეკსტურებით იქმნება შესრულებული მთლიანი რუკა. განსაკუთრებით ყურადღებ მისაქცევია, წყლის ახალი ტეკსტურა. Brandenburg W12 შეძენა შეიძლება ამ მომენტშიც “PREORDER” -ის სახით $8.99 -ათ, რელიზის დროს ეს ფასი ოდნავ მეტი იქნება. უკვე მომდევნო, 1.28 ვერსიაშია დაგეგმილი ამ აპარატის რელიზი.


გამოვიდა RoF აპდეიტის ვერია, 1.027. სიახლეებიდან გამოვყოფ ერთ ძირითადს რომელიც შესულია ამ ვერსიაში. ესაა აეროსტატის მოდიფიკაცია, ახალი ვერსიიდან აღარ იქნება ისე ადვილი აეროსტატების ჩამოგდება, ახლა უკვე აეროსტატთან მიახოვებისას, მას წევენ დაბლა და უფრო ძნელი ხდება მისი ჩამოგდება! ამის გამო კი, თქვენი ჩამოგდებაც ადვილი ხდება აეროსტატის გარშემო მყოფი მოწინააღმდეგებისგან. -) მეტი სიახლის და ჩასწორებების შესახებ იხილეთ ოფ. საიტზე ინგლისურ-რუსულ ენებზე. RoF 1.027

დღეს ასევე გამოქვეყნდა პირველი ვიდეო, Channel map ალფა ვერსია.


დეველოპერმა 777 -ა twitter-ზე დადეს პირველი WIP სქრინი ახალი რუქის, Channel Map – ის (ლა-მანშის სრუტე) რაც უკვე ცნობილია დღეისთვის არსებული წყლის ტექსტურებისგან განსხვავებით, ზღვა იქნება “გამოცოცხლებული” ტექსტურებით. ანუ მოძრავი ტალღებით მეტი რეალური ვიზუალით. შეგახსენებთ, “წინსრებით შეძენა” შეიძლება დღესვე ფასი, $19.99 (ფასი გაყიდვაში ჩაშვებისას $24.99)


50 % – ანი ფასდაკლება აეროპლანებზე 21-28 ივლისის ჩათვლით. ENG RUS    ზოგადი ინფორმაცია სიმულატორზე RoF


Dear customers,

1.026 was a big update, huge ammount of features was implemented there, so some problems have been missed on testing. So, soon after release, we have prepaired a fast update to fix most important of observed issues. Here is a fix list:

1. Heat Blur effect now is compatible with Super Sampling
2. Sharpen setting now is not available if post effects are off, like it should be (because it’s a post effect)
3. Bristol Fighter now have correct burst angle when it’s overwing Lewises are inclined upward
4. R.E.8 all-bomb drop issue was fixed

Now we will continue our work on next version and future project improvement.
With regards,
RoF team

ბმული


ახალ ვერსიაში ყველაზე ყურადსაღებია ახალი შეირაღების მოდიფიცირება. დაზუსტებულია და ჩადებულია სინქრონიზატორის მექანიზმი რომელიც ახდენს ტყვიების ავტომატურ ჯერზე გატარებას სინქრონულად პროპელერს შორის. ახლა უკვე განსხვადება იმ აპარატების სროლის სისწრაფე, რომლებიც დგას პროპელერის წინ და რომელიც ზედა ფრთის თავზეა მიმაგრებული. ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, RoF-ში შეიცვალა სროლის მოდელი. განახლება შეიძლება ლაუნჩერიდან ზომა 400 მბ-ზე მეტი. სრული ინფორმაცია ცვლილებებზე იხილეთ ოფ. საიტზე  ინგლისურ-რუსულ ენებზე  1.026 is ready!

ქვედა ვიდეოში კარგათ ჩანს სხვაობა, თუ როგორ იცვლება, იწყებს შენელებას პროპელერის ბრუნვის სიჩქარესთან ერთათ, თავად პულიმიოტის ჯერის სიჩქარე. (ვიდეო გაკეთებულია, ჯერ კიდევ რელიზამდე 1.026 ვერსიისა)